Türkiye’nin Ekonomik Öngörü Özeti – OECD

Türkiye’nin Ekonomik Öngörü Özeti – OECD/Kasım 2017

Resmi Olmayan Çeviri: Gülgün DEMİRCİ – Mali Hizmetler Uzmanı

2017 yılında, ekonomik büyümenin güçlü mali teşvik ve ihracat piyasasındaki toparlanmanın etkisiyle % 6’yı aştığı tahmin edilmekte olup 2018 ve 2019’da ise % 4½ ile % 5 arasında kalması beklenmektedir. Tüketici fiyat enflasyonu hedefin çok üzerinde seyretmektedir, enflasyondaki düşüşün ise yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.

2018 yılında mali istikrarın devam etmesi yönünde bölgesel ve yerel belirsizlikler yaşanmasına karşın iş ve hane piyasalarının duyarlılığını güçlendirmek, büyümenin ivme kazanması için gerekli olacaktır. 2018-2020 Orta Vadeli Ekonomik Programında açıklanan yapısal reformlar, mali şeffaflık ve enflasyon hedefleri ile etkili ilerleme, güven ortamını artırarak yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarını artıracaktır.

Mali güvenlik açıkları, cari açığın kalıcı olmasından kaynaklanan dış finansman ihtiyaçlarının büyüklüğü nedeniyle yüksek kalmaktadır. Birçok finansal olmayan firmanın borç kaldıracı da önemli derecede artmış olup ek borçlanma ve yatırım kapasiteleri kısıtlanmıştır. 2017 yılında yürürlüğe giren büyük devlet kredi garanti sistemi, kısa vadeli finansal sıkıntıları hafifletmiş olup önümüzdeki iki yıl için de geçerli olacağı varsayılmaktadır. Bununla birlikte, esnekliği artırmak için, yerli ve yabancı yatırımcıların her ölçekteki firmaya iştiraki ekosistemi geliştirilmelidir.

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 186

Eşsiz Yönlendirmeler 6

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 51

Benzersiz Açılış Sayfaları 36

Sıçrama Yapan Sayfalar 16

Yeni Ziyaretçi Oranı 24,19

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 1