Kamuda İhale Sürecinde Olası Doğruluk Riskleri– OECD 2016

KAMUDA İHALE SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SAYISIZ DÜRÜSTLÜK/ DOĞRULUK RİSKLERİ – OECD 2016

Resmi Olmayan Çeviri : Gülgün DEMİRCİ / Mali Hizmetler Uzmanı

Unofficial Translation : Gülgün DEMİRCİ / Financial Expert

 

Dürüstlük riskleri, ihale sürecinin her aşamasında -teklif verme aşamasındaki ihtiyaçların değerlendirilmesinden, sözleşmenin yürütülmesine ve ödemeye kadar- meydana gelir.

Dürüstlük riskinin niteliği her adım için farklılık gösterebilir ve kırmızı bayraklar haksız etki, çıkar çatışması ve çeşitli dolandırıcılık risklerini içerir.

SATIN ALMA / İHALE SÜRECİNDEKİ DÜRÜSTLÜK/DOĞRULUK RİSKLERİ

 1. İHALE ÖNCESİ AŞAMA RİSKLERİ

1.1. İhtiyaçların Değerlendirilmesi ve Piyasa Analizi

 • Yeterli ihtiyaç değerlendirmesi eksikliği
 • Resmi kararlarda dış aktörlerin etkisi
 • Sözleşmeye ilişkin olarak gayriresmi anlaşma

1.2. Planlama ve Bütçeleme

 • Yetersiz ihale planlaması
 • Genel yatırım karar alma süreciyle uyumlu olmayan ihale süreci
 • Bütçe gerçekleşmelerinde başarısızlık ya da bütçe açığı

1.3. Taleplerin/Şartnamelerin Gelişimi

 • Teknik özelliklerin spesifik bir şirket için uyarlanması
 • Seçim kriterlerinin objektif olarak tanımlanmaması ve önceden belirlenmemesi
 • Gereksiz olarak mal ve hizmet numuneleri talebi
 • Proje özellikleri hakkında bilgi almak

1.4. İhale Prosedürünün Seçimi

 • Rekabetçi olmayan usullerin kullanımı için uygun gerekçelendirmenin eksikliği
 • Rekabet dışı usullerin yasal istisnalar temelinde istismar edilmesi: Sözleşmenin bölünmesi, aşırı acil durumların kötüye kullanılması, desteklenmeyen değişiklikler
 1. İHALE AŞAMASI RİSKLERİ

2.1. Teklif Talebi

 • İhaleye davet için genel duyuru yapılmaması
 • Değerlendirme ve ödül kriterlerinin açıklanmaması
 • İhale bilgilerinin verilmemesi ve kamuya açıklanmaması

2.2. İhale Kapanışı

 • Tekelcilik/rekabetin eksikliği veya muvazaalı fiyat teklifi davaları (örtülü teklif, teklif bastırma, teklif rotasyonu, piyasa tahsisi)

2.3. Teklif Değerlendirmesi

Değerlendirme süreci boyunca çıkar çatışması ve yolsuzluk yoluyla:

 • İsteklilerle fazla samimiyet
 • Kişisel çıkarlar, örneğin hediyeler ya da gelecekteki / ek işler
 • Dört Göz İlkesinin (Görevler Ayrılığı İlkesi) etkili bir şekilde uygulanmaması

2.4. İhalenin Kesinleşmesi

 • Tedarikçiler, fiyat tekliflerinde doğru maliyet veya fiyatlandırma verilerini açığa çıkarmamakta; bu da sözleşme bedelinin artmasına neden olmaktadır (örneğin, faturada fiyat artışı, gerçek bir satış olmadığı halde stokların kayıtlardan çıkarılıp satış gibi gösterilmesi).
 • Onay sürecindeki menfaat çatışması ve yolsuzluk (örneğin; finansal yetkili, ihale yetkilisi ve proje sorumlusu arasında etkin bir ayrım bulunmaması)
 • İşlemlere ilişkin kayıtlara erişim kısıtı
 1. KARAR SONRASI AŞAMASI RİSKLERİ

3.1. Sözleşmenin Uygulanması/Yönetimi/Performansı

Tedarikçinin, sözleşmeyi yerine getirirken özellikle kalite, fiyat ve zamanlamasıyla ilgili kötüye kullanımı:

 • Teklif sahibine daha fazla zaman ve/veya daha yüksek fiyatlar sağlamak için sözleşme şartlarında önemli derecede büyük değişiklikler
 • Sözleşme şartlarını karşılamayan ürün ikamesi veya standardın altında çalışma veya hizmet
 • Son kullanıcıya teslim edilmeden önce veya kaydedilmeden önce yeni malların çalınması
 • Kamu denetim elemanlarının yetersiz denetimi ve/veya yükleniciler ile denetim elemanları arasındaki gizli anlaşma/muvazaa
 • Şeffaf olmayan yolla seçilen veya sorumlu tutulmayan alt yükleniciler ve ortaklar

3.2. Sipariş ve Ödeme

Mali görevler ayrılığının eksikliği ve/veya ihale sürecindeki kamu görevlilerinin gözetim eksikliği:

 • Hatalı muhasebe kayıtları ve yanlış kaynak tahsisinin maliyeti ya da sözleşmeler arasında maliyetin yer değiştirmesi (maliyet göçü)
 • Faturaların geç ödenmesi

Verilmemiş mallar ve alınmamış hizmetler için sahte veya çoğaltılmış faturalandırma ile peşinen hak sahibi olmak için hakediş ödenmesi

 

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 186

Eşsiz Yönlendirmeler 6

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 51

Benzersiz Açılış Sayfaları 36

Sıçrama Yapan Sayfalar 16

Yeni Ziyaretçi Oranı 24,19

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0