Kamu İhale Sürecinde Yolsuzluğu Nasıl Önleriz? / OECD – 2016

Kamu İhale Sürecinde Yolsuzluğu Nasıl Önleriz, Doğruluğu (Dürüstlüğü) Nasıl Sağlarız? / OECD – 2016

Resmi Olmayan Çeviri: Gülgün DEMİRCİ Mali Hizmetler Uzmanı / Financial Expert

 

Doğruluk (Dürüstlük) riski, kamu ihale süreci boyunca var olduğundan, risk hafifletme ve yolsuzluğun önlenmesi için bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir. Dürüstlük ölçütlerinin yalnızca bir adımda odaklanması, diğer aşamalardaki riskleri artırabilir. Benzer şekilde, yalnızca bir tür riske yönelmek, diğer mekanizmalar yoluyla dürüstlük ihlallerine yol açabilir. Örneğin, ihale aşamasındaki idari uyum önlemleri, ihtiyaçların belirlenmesinde siyasi müdahale riskini ortadan kaldırmaz. Benzer şekilde, ihale yetkililerinin varlık beyanları, ihaleye fesat karıştırmaya veya ufak sahteciliğe karşı yeterli derecede koruma sağlayamayabilir.

Bu bütünsel yaklaşımı bünyesinde barındıran “OECD Kamu Alımları Tavsiyesi”, doğrudan veya dolaylı olarak yolsuzluğu önleyecek ve kamu alımlarında iyi yönetişim ve hesap verebilirliği teşvik eden karşılıklı destekleyici ilkeleri vurgular.

Bu ilkeler şunları içerir:

1) Doğruluk/Dürüstlük (Integrity)

2) Şeffaflık (Transparency)

3) Paydaşların Katılımı (Stakeholder Participation)

4) Erişilebilirlik (Accessibility)

5) E-Satın Alma (E-Procurement)

6) Gözetim ve Kontrol (Oversight and Control)

 

DOĞRULUK/DÜRÜSTLÜK (INTEGRITY)

İhale sürecinde paydaşların dürüstlüğü, yolsuzluk risklerini önemli ölçüde azaltabilir. Dürüstlük; etik ilkeler ve dürüstlüğün ahlaki değerlerini, profesyonelliği ve doğruluğu ifade etmekte olup kamu ihale sürecinde uyumun, ayrımcılık gözetmemenin ve adaletin köşe taşıdır. Bu yüzden dürüstlüğün korunması, kamu alımlarında yolsuzluğun engellenmesi için herhangi bir çabanın temelidir.

Kamu kurumlarında iyi yönetişim ve güven duygusu için dürüstlüğün önemini kabul eden ülkeler, kamu görevlileri için ulusal dürüstlük standartlarını uygularlar; örneğin kamu hizmeti düzenlemeleri veya memurların iyi davranışları için standartları ve beklentileri ortaya koyan genel bir davranış kuralları. (Editör notu: Ülkemizde de Başbakanlıkça Kamu Görevlileri Etik Rehberi yayınlanmıştır.) Genellikle, davranış kurallarını geliştirmek, güncellemek ve yaymak için bir kamu idaresi sorumlu olur ve davranış kurallarının uygulanmasını destekleyen özel tavsiyeler, rehberlik ve pratik örnekler sağlayabilir.

Kamu hizmetinin tamamında geçerli olan standartlara ek olarak satın alma/ihale sürecinde görevliler için belirli standartlar, kamu ihale süreçlerinin karmaşıklığına ve özelliklerine ilişkin spesifik riskleri azaltabilir. Satın alma/ihale yetkilileri için standartlar -özellikle de belirli kısıtlamalar ve yasaklar-,  yetkililerin özel çıkarlarının kamu görevleri ve sorumluluklarındaki performanslarını yanlış etkilememesini sağlamayı amaçlar. En sık rastlanan çıkar çatışması durumları; kişisel ve ailevi çıkarlar ya da iş çıkarları ve faaliyetleri, hediyeler ve misafirperverlik, gizli bilgilerin ifşa edilmesi ve gelecekteki istihdamla ilgilidir. Sonuç olarak, ek standartlar, mal varlığı açıklama gereklilikleri, muhbirlik prosedürleri ve muhbirleri koruma önlemlerine ilişkin hükümleri içerebilir. Örneğin, Kanada’nın kendine has İhale/Satın Alma Davranış Kuralları vardır.

Kanada’nın İhale/Satın Alma Davranış Kuralları

(Yasal Düzenleme / Code of Conduct)

Kanada’da Satın Alma Davranış Kuralları, ihale sürecinde yer alanların -kamu görevlileri ve tedarikçilerin- tüm katılımcılar arasında ortak bir temel anlayış sağlanması için karşılıklı beklentilerin net bir şekilde sunulmasını sağlar.

Yasal düzenleme, Kanada Hükumeti Politikasını yansıtmakta olup Finansal Yönetim Yasası ve Federal Hesap Verebilirlik Kanununda belirtilen ilkeler çerçevesinde düzenlenmiştir. Federal hükümetin çıkar çatışması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin önlemlerinin yanı sıra, özellikle ihaleye ilişkin diğer yasal gereklilikler ve politika gerekliliklerini pekiştirmektedir. Bu düzenleme, hem kamu görevlileri hem de tedarikçiler için temel sorumluluklara ve yükümlülüklere tek bir referans noktası göstermekte ve mevcut yasayı özetlemektedir. Buna ek olarak, düzenleme ayrıca “Satıcı Şikayetlerini ve Koruma Prosedürleri”ni açıklar.

 

Kaynak: Kamu Çalışmaları ve Hükümet Hizmetleri Kanada (2016)

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html

 

 

 

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 173

Eşsiz Yönlendirmeler 6

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 46

Benzersiz Açılış Sayfaları 35

Sıçrama Yapan Sayfalar 17

Yeni Ziyaretçi Oranı 26,01

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 1