Hakkımızda

2018 yılı Mart ayı ortalarında mesleğinin hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için bugüne kadar yapılanlardan farklı ve etkili bir adım atılması gerektiğine inanan meslektaşların bir araya gelerek ortaya koyduğu irade, ortak amaçlarımıza yönelik faaliyetlerde bulunabileceğimiz bir tüzel kişilik oluşturulması gerektiği kanaatine vardı ve kısa süre önce çıktığımız bu yolda 11 Nisan 2018 tarihinde resmi bir dernek kurduk.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatında çalışan meslektaşlarımızı, ayrımcılık yapmadan ve kendini farklı görmek gibi bir gaflete düşmeden bir araya getirmeyi hedefleyen bu derneğin adını şiarımızı vurgulamaya yönelik olarak Merkez Mali Hizmetler Uzmanları Derneği olarak belirledik.

Kısa adımıza “MAHUD” diyerek kelimenin sözlük anlamıyla da tevafuk eden; meslekle ilgili farkındalığı artırabilme, bilinen, tanınan ve bu farkındalığıyla talep edilen bir meslek olabilme amacımıza vurgu yaptık.

 Öncelikle; memuriyeti her daim vazife odaklı gören, bu suretle devletine ve milletine hizmet gayesiyle hareket eden, sahip olduğu mesleki bilgi birikimi ve deneyimi ile kamu hizmetine katkı sağlama hedefini pratikte de hayata geçirebilen, meslektaşlarının her manada hak ve menfaatini gözeten, dayanışmanın ve birlikteliğin gücüne inanan, her ne kadar bir mesleki dayanışma derneği olarak kurulsa da sosyal ve kültürel alanda da faaliyetlerde bulunmayı düşünerek bu konularda da projeler gerçekleştirmek üzere kafa yoran, çabalayan, tüm çalışma ve faaliyetlerinde, gönüllülük esasıyla hareket etmekle kalmayıp gönlünü ve emeğini ortaya koyarak destek olan, üyelerin bir araya getirdiği bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefledik.

Hayırlara vesile olması temennisiyle…

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 70

Eşsiz Yönlendirmeler 2

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 19

Benzersiz Açılış Sayfaları 25

Sıçrama Yapan Sayfalar 12

Yeni Ziyaretçi Oranı 17,14

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 1