Eğitim Programı (26 – 28 Kasım 2018)

MAHUD
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM PROGRAMI
26 – 28 KASIM 2018

ADRES: Grand Hamit Otel Eti Mah. Strazburg Cd. No:22 Sıhhıye ANKARA

https://www.grandhamithotel.com/iletisim

TARİH SAAT KONU EĞİTMEN
26 Kasım 2018 18.30-19.20 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sayıştay Uzman Denetçisi
19.30-20.20 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
20.30-21.20 Sayıştay Mevzuatı
27 Kasım 2018 16.00-16.50 Kamu İhale Mevzuatı E. KİK Daire Bşk.
17.00-18.00 Kamu İhale Mevzuatı
18.30-19.20 Kamu İhale Mevzuatı
19.30-20.20 657 sayılı DMK ve Personel Mevzuatı DPB Uzmanı
20.30-21.20 657 sayılı DMK ve Personel Mevzuatı
28 Kasım 2018 16.00-16.50 Harcırah Mevzuatı E.Muhasebat Başkontrolörü
17.00-18.00 Harcırah Mevzuatı
18.30-19.20 Harcırah Mevzuatı
19.30-20.20 Bütçe Mevzuatı Mali Hizmetler Uzmanı
20.30-21.20 Bütçe Mevzuatı
         

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 173

Eşsiz Yönlendirmeler 9

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 125

Benzersiz Açılış Sayfaları 40

Sıçrama Yapan Sayfalar 20

Yeni Ziyaretçi Oranı 53,18

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0