COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE YENİLİKLERİNE BİR BAKIŞ

COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE YENİLİKLERİNE BİR BAKIŞ

Yazar: Gülgün DEMİRCİ – Mali Hizmetler Uzmanı

1. GİRİŞ
Hileli finansal Raporlama Ulusal Komisyonu (National Commission on Fraudulent Financial Reporting – NCFFR) ya da bilinen adıyla Treadway Komisyonu, 1985 yılında kurulmuştur. Treadway Komisyonu, Amerika’da beş önemli meslek kuruluşu – Amerikan Muhasebeciler Birliği (American Accounting Association-AAA), Amerika Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants-AICPA), Uluslararası Finansal Yöneticiler Birliği (Financial Executives International-FEI), İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors-IIA), Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (National Association of Accountants) – tarafından desteklenmektedir. Söz konusu komisyon; sanayi ve yatırımcı firmalar, kamu ile New York Sermaye Piyasası’ndan da destek almaktadır. (www.coso.org)

Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision), kısaltma adı olan “COSO” olarak bilinmektedir. COSO’nun en önemli amacı; kurumsal risk yönetimi, iç kontrol ile hilenin belirlenmesi konularında kapsamlı bir çerçeve geliştirerek kurumsal performansı ve kurumsallığı arttırarak kurumlardaki hileli finansal raporlamaları azaltmaktır. (www.coso.org; www.kpmg.com) Komisyonun bünyesinde iç kontrol literatürünün yeniden gözden geçirilmesi, hileli finansal raporlamaya yol açan nedenlerin belirlenmesi, hileli finansal raporlamanın önüne geçilmesi (Brief vd. 1996, 183) için bir çalışma grubu oluşturulmuş, destekleyici kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Komisyonun iç kontrol alanında kapsamlı olarak ilk çalışması, 1987 yılında Treadway Komisyonu olarak da bilinen “Hileli Finansal Raporlama Üzerine Ulusal Komisyon Raporu (Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting)” olarak yayımlanmıştır.

Komisyonun ikinci çalışması, 1992 yılında yayımlanan Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve” raporudur. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir. (www.bumko.gov.tr, www.kpmg.com) Anılan rapor, işletmenin amaçlarına ulaşmasında iç kontrol sisteminin önemini yeniden vurgulamakta ve kurumsal sosyal sorumluluk yönetim anlayışı ile güvenilir finansal raporlamanın sağlanmasında işletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğini yeniden gözden geçirmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle de bu rapor finansal raporlama için ihtiyaç duyulan iç kontrolün gelişiminde kamu bilincinin yaratılmasını sağlayan bir yapı taşı olarak kabul edilmektedir. (Rezaee 1995, 5).

 

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 119

Eşsiz Yönlendirmeler 8

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 52

Benzersiz Açılış Sayfaları 32

Sıçrama Yapan Sayfalar 12

Yeni Ziyaretçi Oranı 36,97

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0