COSO ERM (Enterprise Risk Management / Kurumsal Risk Yönetimi) Çerçevesi Neden Güncellendi?

COSO ERM (Enterprise Risk Management / Kurumsal Risk Yönetimi) Çerçevesi Neden Güncellendi?

Gülgün DEMİRCİ / Mali Hizmetler Uzmanı (Financial Expert)

 

Bir işin yapılma biçimi çeşitli nedenlerle değişmekte ve geçmişte görülenden daha hızlı yeni riskler ortaya çıkmaya devam etmektedir. Paydaş ve/veya müşteri davranışının değişmesi, öngörülemeyen bir küresel ekonomik durum üzerinde belirgin bir etki yaratmaktadır.

Bu arada, teknoloji geliştirme ve şeffaflık çağrısı, stratejik planlama süreçlerini ve operasyonel yetenekleri zorluyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek, kuruluşların riski yönetmek için yeni bir yaklaşım benimsemesi gerekir: şu anda ve gelecekte değer yaratmaya, korumaya ve gerçekleştirmeye yardımcı olanı.

Çerçeve’nin bir taslağı bir yorum döneminde kamuoyuna duyuruldu ve hem özel hem de kamu şirketleri tarafından geniş çapta küresel ve sektörler arası ilgi ve destek buldu. Bu geri bildirim, günümüzde Kurumsal Risk Yönetimi – Strateji ve Performans ile Entegrasyon başlıklı güncellenmiş çerçevenin şekillendirilmesine yardımcı oldu.

İşte Çerçeve’deki bazı önemli değişiklikler:

 

1) Yeni Bir Yapı:

Sadece beş bileşen ve iş döngüsüne uyumlu yirmi ilke ile Çerçeve’nin temel prensipleri yönetişimden gündelik faaliyetlere kadar olan süreçleri kapsamaktadır. Büyüklüğü, türü veya sektöre bakılmaksızın tüm organizasyonlara uygulanabilir nitelikte olup yönetim kurulu ve yönetim arasında risk hakkında daha zorlu bir tartışmaya izin vermektedir.

 

 

2) ERM (Kurumsal Risk Yönetimi)’nin Farklı Faydalarını Keşfetme:

Çerçeve, kurumsal risk yönetimi uygulamalarını, değer ile ilgili fayda sağlanmasına yardımcı olmak için strateji belirleme ve performans yönetimi uygulamalarıyla bütünleştiren açık bir durumda sunmaktadır. Bu avantajlara odaklanmak, ERM’nin neden önemli olduğu tartışmalarını arttırır.

3) Risk Yönetiminin Entegrasyonu Üzerine Odaklanma:

Çerçeve, kurumsal risk yönetiminin (ERM) daha iyi bir şekilde nasıl bütünleştirileceğine ilişkin rehberlik sunmaktadır: Riski; strateji belirleme ve günlük faaliyetlerle ilişkilendirme, bir kurumun kültürüne, yeteneklerine ve uygulamalarının içine yerleştirme ve daha iyi karar verme yeteneğini geliştirme.

4) İş Dünyası Bakış Açısıyla Değerlendirme: 

Çerçeve’nin dili; bileşenler ile ERM uygulamalarını tasarlama, uygulama ve yürütme alanında tüm düzeydeki yönetimi içeren ilkeler için riske ilişkin uygun ve uluslararası temel tanımlamalar yapmaktır.

5) Yeni Grafiğin Özellikleri: 

Çerçeve yeni kavramsal grafikler kullanmaktadır. Temel grafik; risk yönetimi ve iş modeli arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Risk eğrileri gibi diğer grafiklerde; risk, strateji ve performans arasındaki ilişkiler vurgulanmakta ve bunun da ötesinde yönetim riski, günlük konuşmaların içinde yer almaktadır.

6) Kurumun Her Düzeyinde Risk Yönetimi Araştırmaları:

Başlangıç düzeyinden kurum düzeyindeki risklere kadar Çerçeve; riskin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetiminin; operasyonel risk düzeyinden stratejik risk düzeyine kadar nasıl değiştiğini araştırmaktadır.

7) Tartışmalı Konularda Daha Derin Bakış Açısı: 

Çerçeve; risk iştahı ve risk portföyü görünümü gibi konuları inceler ve daha derinlemesine bir bakış açısı sağlayarak bugün var olan yanlış anlamaları giderir.

8) Kurum Kültürü Üzerinde Daha Fazla Vurgu:

Çerçeve; kurumsal risk yönetimi uygulamalarının, bir kurumun kültürüne daha fazla şeffaflık ve risk bilinci aşılamasını ve kararların şekillendirilmesinde kurum kültürünün önemini kavrayarak insanların karar vermelerine yardımcı olunabileceğini araştırmaktadır.

9) Bilgi Teknolojisinin Değişen Rolü:

Çerçeve; verilerin çoğalması, yapay zeka ve otomasyon gibi iş eğilimlerinin nasıl olduğu üzerine ışık tutmakta olup bir kurumun stratejisini, görev kapsamını ve risk yönetimini etkilemektedir.

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 119

Eşsiz Yönlendirmeler 8

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 52

Benzersiz Açılış Sayfaları 32

Sıçrama Yapan Sayfalar 12

Yeni Ziyaretçi Oranı 36,97

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0