Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 03/07/2021 tarihinde (Cumartesi) saat: 14.00’te Loophole Cafe’de (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:18 Beşevler/Ankara) aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 31/07/2021 tarihinde aynı yerde saat 14.00’te yapılacaktır.

İlgi ve katılımlarınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Fatih YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Birinci Toplantı:

03/07/2021 Saat:14:00

Loophole Cafe, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:18 Beşevler/Ankara

İkinci Toplantı:

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 31/07/2021 tarihinde saat 14:00’te Loophole Cafe, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:18 Beşevler/Ankara

Not: Genel Kurulda aday olacak alternatif yönetim kurulu listelerinin (Yönetim Kurulu:11 asıl, 7 yedek; Denetim Kurulu:3 asıl,3 yedek olacak şekilde) en geç 25/06/2021 tarihine kadar mahud.dernek@gmail.com mail adresine iletilmesi rica olunur.

GÜNDEM;

  1. Toplantının açılışı,
  2.  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
  4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
  5. Başkanın konuşması,
  6. Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri, hesapları ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
  7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
  8.   Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
  9. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
  10. Dilek ve temenniler ile Kapanış.

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 57

Eşsiz Yönlendirmeler 2

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 17

Benzersiz Açılış Sayfaları 22

Sıçrama Yapan Sayfalar 11

Yeni Ziyaretçi Oranı 21,05

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0